Przychodnia MEDIMEDIC | Zasady przetwarzania danych osobowych przez Centrum Medyczne MEDI MEDIC

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Centrum Medyczne MEDI MEDIC

 

Zasady przetwarzania danych osobowych przez

Centrum Medyczne MEDI MEDIC

 

 1. Kwestię przetwarzania danych osobowych regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego  w dalszej treści „RODO”.
 2. Administratorem danych będzie Medi-Medic Centrum Medyczne ul .Przedszkolna 46 83-050 Kolbudy, rejestracja@medimedic.pl , zwane dalej MEDI MEDIC.
 3. Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest umożliwienia wysyłki aktualnych informacji handlowych i materiałów marketingowych dotyczących działalności MEDI- MEDIC.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. „a” i „f” RODO /przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, polegających na marketingu legalnie prowadzonej działalności /.
 5. Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia działalności przez MEDI MEDIC.
 6. Dane mogą być powierzone do przetwarzania wyłącznie podmiotom realizującym na zlecenie MEDI- MEDIC wysyłkę informacji handlowych i materiałów marketingowych dotyczących oferty MEDI -MEDIC w formie elektronicznej lub tradycyjnej.
 7. Dane nie będą przekazywane poza terytorium Polski.
 8. Informujemy, że zgodnie z art. 15-18 oraz art. 20 i art. 77  RODO osobie, której dane dotyczą przysługują prawa :
  1. dostępu do swoich danych;
  2. ich sprostowania;
  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych /tzw. „prawo do bycia zapomnianym” / - nie dotyczy to sytuacji, kiedy obowiązek przechowywania danych wynika z przepisów prawa, np. w razie wystawienia faktury VAT mamy obowiązek przechowywać dane nabywcy przez 5 lat, odrębne przepisy regulują też przechowywanie dokumentacji medycznej/;
  4. przeniesienia danych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast w przypadku dokonania zakupu usług MEDI- MEDIC ma obowiązek uzyskać dane w zakresie wymaganym przepisami podatkowymi (nazwa podmiotu, adres, numer NIP).

 

 

 

Napisany przez www.medimedic.pl: 2019-03-13

NASZA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. Informujemy, że nasz serwis internetowy korzysta z plików cookies.  Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwis internetowy do Państwa urządzenia. W przeglądarce internetowej mogą Państwo samodzielnie określi ustawienia dotyczące przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych na naszej stronie plików cookies.

x