Ginekologia estetyczna - efekty

Vademecum Medyczne

Vademecum Medyczne
Otwórz menu Menu

Terapia osoczem bogatopłytkowym rany po cięciu cesarskim

Alergologia/Pulmonologia

Andropauza

Bary kroplówkowe

Dermatologia

Diagnostyka płodności badanie nasienia

Dietetyk

Endokrynolog

Ginekologia

Ginekologia estetyczna

Internista

Kardiolog

Laboratorium

Laryngolog/Otolaryngolog

Medycyna estetyczna

Neurologia

Nowoczesne zabiegi w ortopedii

Ortopeda/Traumatolog

Pediatria

Proktologia

Refleksologia

Rehabilitacja, Fizykoterapia

Reumatolog

Seksuologia

Strefa spa

USG dzieci i dorosłych

Urologia

Wiadomości medyczne ze świata

Zabiegi jednego dnia

Zabiegi pielęgniarskie

Ginekologia
Ciekawe przypadki w klinice IVF

Ciekawe przypadki w klinice IVF

Przypadek nr 1

Pacjentka lat 26, do 19 roku życia regularnie miesiączkowała, od 19 do 24 roku życia przyjmowała doustne preparaty antykoncepcyjne, w wieku 24 lat zrezygnowała z antykoncepcji – plany prokreacyjne. W wieku 26 lat zgłosiła się do naszej Kliniki, stwierdzono wtórny brak miesiączki, stężenie FSH przekraczające 120U/l, AMH <0,1 ng/ml. Ostateczne rozpoznanie: zespół przedwczesnego wygasania czynności jajników – POF (Premature Ovarian Failure) na trudnym do ustalenia tle – najprawdopodobniej autoimmunologiczym. Zaproponowano użycie komórek jajowych dawczyni. Po zsynchronizowaniu cykli dawczyni i biorczyni za pomocą OC, u dawczyni przeprowadzono cykl IVF w krótkim protokole z antagonistą zakończonym agonistą, uzyskano 15 cumulusów z komórkami (1-GV, 2-MI, 12-MII), do procedury ICSI użyto świeżego nasienia partnera biorczyni (normozoospermia 24mln/ml), w tym czasie biorczyni otrzymywała suplementację estogenową. Uzyskano endometrium grubości 15mm z pełnym obrazem „trójfazy”. Dzień po punkcji dawczyni rozpoczęto suplementację progesteronową u biorczyni a w II dobie wykonano transfer 2 zarodków. Uzyskano ciążę żywą bliźniaczą, obecnie w 26 tygodniu jej trwania. Z uzyskanych zarodków 2 zamrożono, pozostała nie wykazała prawidłowego rozwoju embrionalnego.

Wniosek

Coraz częściej diagnozuje się zespół przedwczesnego wygasania czynności jajników w młodym wieku. Leczeniem z wyboru niepłodności u pacjentek z POF jest wykonanie cyklu z wykorzystaniem oocytów od dawczyni. Transfer świeżych zarodków zwiększa szansę na uzyskanie powodzenia w leczeniu.

Przypadek nr 2

Pacjentka lat 32 lecząca się z powodu niepłodności. Wykonano 2 cykle IVF (poza krajem). W pierwszym uzyskano 1 oocyt, w kolejnym cyklu brak odpowiedzi na stymulację, wskutek czego przerwano stymulację. Pacjentka ma siostrę bliźniaczkę jednojajową posiadającą dwoje dzieci. Siostra bliźniaczka postanowiła zostać dawczynią dla siostry z POF. W badaniach u dawczyni w 3 cyklu stężenie hormonu antymullerowskiego AMH 3,3 ng/ml, hormonu folikulotropowego FSH 9,7 mIU/ml, estradiolu 96pg/ml. Przeprowadzono synchronizację obu pacjentek z pomocą OC. U dawczyni przeprowadzono cykl IVF w krótkim protokole z antagonistą zakończonym agonistą. Uzyskano 3 cumulusy z komórkami (3MII), do ICSI użyto nasienia świeżego partnera biorczyni (normospermia 43 mln/ml), w tym czasie biorczyni otrzymywała suplementację estrogenową – grubość endometrium 9,5mm, trójfazowe. W dniu następującym po punkcji rozpoczęto suplementację progesteronową i w II dobie wykonano transfer 2 zarodków. Transfer łatwy. Pozostały zarodek nie wykazywał pełnego rozwoju embrionalnego. Ciąża żywa pojedyncza, obecnie w 18 tygodniu.

Wnioski

Mimo użycia wysokich dawek Menopur (300 IU/dobę) i Bravelle (150 IU/dobę) należy ocenić odpowiedź dawczyni jako słabą, co mimo 3,3 ng/ml poziomu AMH może wskazywać, że procesy będące tłem POF u jednej bliźniaczki rozpoczęły się też u jej siostry będącej dawczynią.

Przypadek nr 3

Pacjentka lat 31 zgłosiła się z powodu niemożności uzyskania ciąży, co było spowodowane wcześniejszym zabiegiem wazektomii u partnera. Partner w poprzednim związku posiada dwoje dzieci. Pacjentka z wartością AMH 4,0ng/ml bez jakichkolwiek odchyleń od normy w badaniu ginekologicznym, regularne, owulacyjne cykle co 28 dni. W pierwszym etapie wykonano biopsję otwartą jądra TESA (Testicular Sperm Aspiration) u partnera. W materiale stwierdzono obecność pojedynczych ruchliwych plemników (ruch typu c). Materiał zamrożono. U pacjentki wykonano cykl IVF długi, protokół z agonistą od 21 dnia cyklu poprzedzającego codziennie Gnapeptyl 0,1. Uzyskano 6 cumulusów (1-GV, 1-MI, 4-MII). Jednocześnie u partnera ponownie wykonano biopsję otwartą jądra TESA w celu uzyskania świeżych plemników. W materiale stwierdzono obecność pojedynczych ruchliwych plemników (ruch typu c). Wykonano ICSI 4 oocytów, stadium PN osiągnęły 4 zarodki. Transfer 2 zarodków w 3 dobie. Transfer łatwy. Jeden zarodek poddano kriokonserwacji. Ciąża żywa bliźniacza, obecnie w 15 tygodniu.

Wnioski

Wcześniejsza wazektomia u partnera nie jest obecnie przeszkodą w uzyskaniu ciąży. Ponieważ zabiegi mające na celu rekanalizację nasieniowodów rzadko kończą si powodzeniem, metodą z wyboru staje się TESA. Dyskusyjna jest z pewnością decyzja o dwukrotnym wykonaniu TESA: 1. przed rozpoczęciem cyklu IVF celem sprawdzenia jakości nasienia i w przypadku prawidłowych parametrów zamrożenie materiału, 2. jednocześnie z pobraniem oocytów celem pobrania świeżych plemników, co może istotni wpływać na wyniki embriologiczne.

Dr n. med. Piotr Kwieciński

specjalista ginekologii i położnictwa. Ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. Tytuł lekarza medycyny i doktora nauk medycznych uzyskał na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Przedmiotem jego szczególnego zainteresowania jest endokrynologia ginekologiczna i medycyna rozrodu. Należy do Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Europejskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (ESHRE). Od 2010 roku kierownik Kliniki InviMed – Europejskie Centrum Macierzyństwa w Gdyni.

 

ARTNewsletter Nr 03/2012

Napisany przez www.medimedic.pl: 2016-12-14

Kolbudy

Medi-Medic Centrum Medyczne 

83-050, Kolbudy, ul. Przedszkolna 46

Województwo Pomorskie

58 682 65 73 501 866 393

rejestracja@medimedic.pl

 

Godziny otwarcia:  
Poniedziałek 07.00 - 20.00
Wtorek 07.00 - 20.00
Środa 07.00 - 20.00
Czwartek 07.00 - 20.00
Piątek 07.00 - 20.00
Sobota 08.00 - 11.30

Gdańsk

Medi-Medic Centrum Medyczne

80-262, Gdańsk, ul. Staszica 6/2

Województwo Pomorskie

58 682 65 73 533 375 037

rejestracjagdansk@medimedic.pl

Godziny otwarcia:   
Poniedziałek 07.00 - 19.00
Wtorek 09.00 - 17.00
Środa 07.00 - 15.00
Czwartek 09.00 - 17.00
Piątek 07.00 - 15.00

 

Facebook
Facebook