Nowości

Nowości
pielegniarka
20 | 07 | 2020

Poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ

Poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko

PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ

Miejsce pracy – Kolbudy/Gdańsk

 

Oferujemy:

 

 

Podstawowe zadania na stanowisku:

 

Wymagania:

 

 

Zgłoszenia proszę kierować drogą elektroniczną:  ewelina.bork@medimedic.pl z dopiskiem w temacie e-maila Pielęgniarka

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Medi-Medic Centrum Medyczne w Kolbudach (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Informujemy, że Administratorem danych jest Medi-Medic Centrum Medyczne z siedzibą w Kolbudach ul. Przedszkolna 46 Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – INFORMACJA DLA PRACOWNIKA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Medi Medic Centrum Medyczne w Kolbudach, ul. Przedszkolna 46

·                     Inspektorem ochrony danych w Medi Medic Centrum Medyczne w Kolbudach jest Piotr Kwieciński

·                     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zatrudnienia, szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w Medi Medic Centrum Medyczne w Kolbudach oraz realizacji umów cywilnoprawnych zawartych z Centrum  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz innych przepisów prawa

·                     Dane mogą zostać udostępnione podwykonawcom Medi Medic Centrum Medyczne w Kolbudach realizującym określonym w pkt 3 cele tj. m. in. dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym dokumentację

·                     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

·                     Dokumentacja związana z zatrudnieniem będzie przechowywana przez okres 50 lat;

·                     Co do zasady posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia  ograniczeni przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jednakże uprawnienia powyższe muszą być realizowane w granicach dopuszczalnych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

·                     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

·                     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zatrudnienia.

·                     Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

 

Kolbudy

Medi-Medic Centrum Medyczne

83-050 Kolbudy, ul. Przedszkolna 46

Województwo pomorskie

58 682 65 73 501 866 393

rejestracja@medimedic.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 07.00 - 20.00
Wtorek 07.00 - 20.00
Środa 07.00 - 20.00
Czwartek 07.00 - 20.00
Piątek 07.00 - 20.00
Sobota 08.00 - 11.30

Gdańsk Wrzeszcz

Medi-Medic Centrum Medyczne

80-262 Gdańsk Wrzeszcz, ul. Staszica 6/2

Województwo pomorskie

58 682 65 73 533 375 037

rejestracjagdansk@medimedic.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 07.00 - 15.00
Wtorek 09.00 - 17.00
Środa 07.00 - 15.00
Czwartek 09.00 - 17.00
Piątek 07.00 - 15.00
Sobota

08.00 - 12.00

Niedziela

 

08.00-12.00