Ginekologia estetyczna - efekty

Oferta

shutterstock_520979968
Otwórz menu Menu

Ginekologia estetyczna

Chirurgia jednego dnia

Badania laboratoryjne

Badania USG dzieci i dorosłych

Bary kroplówkowe

Badanie płodności, badanie nasienia

Medycyna estetyczna

Nasi specjaliści

Nasi specjaliści oddział w Gdańsku

Nowoczesne zabiegi ortopedii

Fizjoterapia uroginekologiczna

Strefa spa

Usługi pielęgniarskie i profilaktyka

Ginekologia estetyczna
Terapia osoczem bogatopłytkowym rany po nacięciu/pęknięciu krocza

Terapia osoczem bogatopłytkowym rany po nacięciu/pęknięciu krocza

Autologiczne osocze bogatopłytkowe ( PRP ) to przetworzona frakcja płynna krwi obwodowej pacjenta o stężeniu płytek powyżej wartości wyjściowej. Otrzymuje się ją poprzez pobranie krwi pacjentowi tuż przed zabiegiem, a następnie odwirowaniu w celu rozdzielenia frakcji krwi i oddzieleniu osocza bogatopłytkowego.

Terapie PRP są stosowane w różnych wskazaniach od ponad 30 lat przynosząc korzyści kliniczne w medycynie regeneracyjnej. Produkty PRP to żywe biomateriały zawierające płytki krwi, leukocyty, fibryny, cytokiny i białka bioaktywne. Płytki krwi po podaniu w zetknięciu z tkanką aktywują się uwalniając czynnik wzrostu oraz cytokiny ukierunkowane na uwalnianie określonych  płytkopochodnych czynników wzrostu indukujących unaczynienie (waskularyzacji).

Aktywowane poprzez kolagen skórny gospodarza i endogenną trombinę pytki krwi uwalniają wiele mediatorów pro- i przeciwzapalnych, które mogą zmniejszać stan zapalny oraz działają przeciwbólowo.

Poprzez wydzielanie czynników wzrostu , cząsteczek adhezyjnych i chemokin zawartych w ziarnistościach alfa płytek PRP jest w stanie promować różnicowanie, proliferację i regenerację komórek. Płytkowy czynnik wzrostu (PDGF) typu a i b, transformujący czynnik wzrostu (TGF) typu α i ẞ, czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF), czynnik wzrostu naskórka (EGF), czynniki wzrostu fibroblastów (FGF), czynnik wzrostu tkanki łącznej (CTGF) i insulinopodobny czynnik wzrostu-1 (IGF-1) są aktywnie wydzielane przez płytki krwi po 10 min od ich aktywacji. Ponadto są zdolne do uwalniania licznych cytokin przeciwzapalnych, interleukin i interferonu. Kolagen skórny gospodarza i endogenna trombina są w stanie aktywować PRP.

Leukocyty w tym limfocyty mogą znacząco przyczynić się do modulacji odporności oraz naprawy i regeneracji tkanek, wytwarzają insulinooporne czynniki wzrostu. Płytki krwi stymulują proliferację komórek, syntezę czynników mezenchymalnych i neurotroficznych, przyczyniając się do migracji komórek chemotaktycznych oraz mogą stymulować aktywność immunomodulacyjną. Płytki krwi i leukocyty odgrywają kluczową rolę we wrodzonych  i adaptacyjnych odpowiedziach immunologicznych inicjując kaskadę gojenia i naprawę tkanek w stanach ostrych i przewlekłych a także działając przeciwbólowo dzięki serotoninie pochodzenia płytkowego.

Cennik

Zobacz Cennik

Zespół

Poznaj Zespół

Vadamecum

Kolbudy

Medi-Medic Centrum Medyczne 

83-050, Kolbudy, ul. Przedszkolna 46

Województwo Pomorskie

58 682 65 73 501 866 393

rejestracja@medimedic.pl

 

Godziny otwarcia:  
Poniedziałek 07.00 - 20.00
Wtorek 07.00 - 20.00
Środa 07.00 - 20.00
Czwartek 07.00 - 20.00
Piątek 07.00 - 20.00
Sobota 08.00 - 11.30

Gdańsk

Medi-Medic Centrum Medyczne

80-262, Gdańsk, ul. Staszica 6/2

Województwo Pomorskie

58 682 65 73 533 375 037

rejestracjagdansk@medimedic.pl

Godziny otwarcia:   
Poniedziałek 07.00 - 19.00
Wtorek 09.00 - 17.00
Środa 07.00 - 15.00
Czwartek 09.00 - 17.00
Piątek 07.00 - 15.00

 

Facebook
Facebook